Chương Trình Đào Tạo

Các Tiêu Chí Trở Thành Tu Sĩ Cát Minh

Chiều kích nhân bản

Ứng sinh:

   1. sẵn sàng bước vào một tiến trình tăng trưởng nhân bản và thiêng liêng,  chịu để cho mình được hướng dẫn qua tiến trình ấy; có khả năng và thiện chí xem xét cá tính và lịch sử bản thân mình cách thực tế; đã đạt đến một mức độ tự biết mình nào đó; đã có được một thế quân bình nào đó giữa các khả năng tình cảm và trí thức.

Giai Đoạn Tập Viện

A.  MỤC TIÊU VÀ MÔ TẢ

81. Bản chất và mục đích của tập viện

Mục đích của tập viện là dần dần khai tâm các ứng sinh vào cuộc sống trong Thánh Thần theo đoàn sủng Cát Minh, với một ý định hướng đến một sự cam kết đầu tiên qua việc tuyên khấn đơn. Đời tu trong Dòng Cát Minh bắt đầu trong tập viện.[1]

Giai Đoạn Tiền Tập Viện

  1. A. MỤC TIÊU VÀ MÔ TẢ

71. Bản chất và mục đích của tiền tập viện

            Tiền tập viện nhằm chuẩn bị cho các ứng sinh vào Tập viện, nơi mà sẽ bắt đầu hàh trình đời tu Cát Minh của họ.[1]

            Các tiền tập sinh đào sâu đức tin của mình và học biết sống đức tin cách đích thực hơn, để có thể lắng nghe tiếng Chúa Giêsu mời gọi bước theo Ngài.